Wyszukiwanie zaawansowane ↓

kategoria oferty / branża
X
miejsce pracy
X
województwo
forma współpracy
wykształcenie

Adiunkt n-d

Warszawa, mazowieckie
Data publikacji: 05.03.2018
Opis oferty:
DYSCYPLINA NAUKOWA: budowa i eksploatacja maszyn

Zgłoszenie do konkursu winno zawierać:

- podanie skierowane do Rektora WAT;
- życiorys (CV);
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (Dz. U. z 2017 r. poz. 894);
- odpisy dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje;
- wykaz osiągnięć naukowo-badawczych;
- oświadczenie, że WAT w przypadku wygrania konkursu będzie podstawowym miejscem pracy;
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych;
- oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
- oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślnie;
- oświadczenie o niekaralności karą dyscyplinarną pozbawienia prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na stałe lub na czas określony;
- oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.

Dokumenty należy składać:
- osobiście w sekretariacie Wydziału Mechanicznego WAT;
- listownie: Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Mechaniczny 00-908 Warszawa 49, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
- pocztą elektroniczną/faksem: +48 261-837-366.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Uczelnia nie zapewnia mieszkania.
Opis wymagań:
Wymagania od kandydatów:
- spełnienie wymagań określonych w art. 109 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.);
- posiadanie stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn lub mechanika;
-min. pięcioletnie doświadczenie dydaktyczne w zakresie prowadzenia zajęć z przedmiotów: Podstawy konstrukcji maszyn, Grafika inżynierska, Projektowanie maszyn i urządzeń w Logistyce.
- dorobek naukowo- badawczy (m.in. publikacje z listy A i B MNiSW oraz znajdujące się w bazie Web of Science) w zakresie: analizy zjawisk zachodzących w materiałach konstrukcyjnych w warunkach kombinacji różnych obciążeń zwłaszcza o charakterze impulsowym,); uwzględnienia czynników eksploatacyjnych na odkształcenie i niszczenie stali żarowytrzymałej; zagadnienia wytrzymałości materiałów i elementów konstrukcyjnych spawanych laserowo oraz metalowych materiałów kompozytowych łączonych wybuchowo;
- umiejętności prowadzenia badań doświadczalnych materiałów konstrukcyjnych w zakresie realizacji wysokoprędkościowego dodatkowego obciążenia impulsowego, badań wybranych materiałów konstrukcyjnych w warunkach realizacji dynamicznych procesów niezrównoważonych, zastosowania podstaw mechaniki pękania oraz mezomechaniki w wybranych obszarach badań teoretycznych i aplikacyjnych;
- doświadczenie w organizowaniu konferencji;
- znajomość języka angielskiego, rosyjskiego na min. średniozaawansowanym poziomie;
- kierowanie lub udział, jako główny wykonawca lub wykonawca w minimum jednym projekcie badawczym;
- zrealizowany minimum jeden staż zagraniczny w ramach europejskich projektów ramowych;
Liczba stanowisk: 1
CV prosimy wysłać na adres:
dziekan.wme@wat.edu.pl
Telefon kontaktowy w sprawie oferty:

tel. 261 839 419

fax 261 837 366

Zobacz również oferty pracy z kategorii Inne w miejscowości Warszawa w województwie mazowieckim.

Używamy plików cookie. Stosujemy je w celu jak najlepszego dostosowania naszego serwisu do Państwa potrzeb oraz w celach statystycznych i reklamowych. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki związanych z cookies oznacza, że będą one docelowo zapisywanew pamięci podręcznej przeglądarki w Państwa urządzeniu.
Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące cookies.