Wyszukiwanie zaawansowane ↓

kategoria oferty / branża
X
miejsce pracy
X
województwo
forma współpracy
wykształcenie

Adiunkt w grupie pracowników naukowo-dydaktycznych

Warszawa, mazowieckie
Data publikacji: 05.03.2018
Opis oferty:
Zgłoszenie do konkursu winno zawierać:
- podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora WAT, zawierające numer referencyjny;
- kwestionariusz osobowy;
- życiorys zawodowy (cv.); informacja o zainteresowaniach naukowych, osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych;
- odpisy dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje;
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych,
- oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolność do czynności prawnych,
- oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne,
- oświadczenie o niekaralności karą dyscyplinarną pozbawienia prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na stałe lub czas określony,
- oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
- oświadczenie, czy Akademia będzie podstawowym/dodatkowym miejscem pracy.

Wzory dokumentów: https://bip.wat.edu.pl/index.php/praca/wzory-dokumentow-dla-kandydatow


Dokumenty należy składać: 
 
- osobiście: w Dziale Administracyjno-Technicznym Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa WAT, ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2; bud. 63, pok. 10
- listownie: Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Mechatroniki i Lotnictwa, 00-908 Warszawa 49, ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 – decyduje data wpływu do WAT;

Uchybienia formalne, które spowodują odrzucenie oferty: brak kompletu dokumentów wymienionych w punkcie II.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie.

Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata podlegają zniszczeniu po upływie 1 miesiąca od dnia zakończenia postępowania konkursowego. Dokumenty złożone w ramach naboru nie będą zwracane.
Opis wymagań:
Wymagania od kandydata:
- spełnienie wymagań określonych w art. 109 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.);
- posiadanie stopnia co najmniej doktora w specjalności telekomunikacja;
- dodatkowe wykształcenie w kierunku zarządzania projektami badawczymi (studia podyplomowe, certyfikaty);
- bardzo dobra znajomość języka polskiego i angielskiego;
- umiejętność prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku polskim i angielskim;
- umiejętność obiektowego programowania w języku Matlab;
- umiejętność programowania w dowolnym innym kompilowalnym języku wysokiego poziomu: java lub c++;
- doświadczenie w uczestnictwie w projektach NCN lub NCBiR;
- posiadane ważne świadectwo bezpieczeństwa NATO/EU;
- doświadczenie we współpracy z naukowcami z zagranicy – mile widziana działalność w międzynarodowych grupach roboczych NATO;
- doświadczenie w pracy w przemyśle;
- łatwość nawiązywania kontaktów ze szczególnym uwzględnieniem partnerów zagranicznych.
Liczba stanowisk: 1
CV prosimy wysłać na adres:
sekretariat.rektora@wat.edu.pl
Telefon kontaktowy w sprawie oferty:

tel. 261 839 069

Zobacz również oferty pracy z kategorii Inne w miejscowości Warszawa w województwie mazowieckim.

Używamy plików cookie. Stosujemy je w celu jak najlepszego dostosowania naszego serwisu do Państwa potrzeb oraz w celach statystycznych i reklamowych. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki związanych z cookies oznacza, że będą one docelowo zapisywanew pamięci podręcznej przeglądarki w Państwa urządzeniu.
Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące cookies.