Wyszukiwanie zaawansowane ↓

kategoria oferty / branża
X
miejsce pracy
X
województwo
forma współpracy
wykształcenie

Asystent badawczo-dydaktyczny

Warszawa, mazowieckie
Data publikacji: 04.03.2020
Opis oferty:

Zgłoszenie do konkursu winno zawierać:

 • podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora WAT,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • życiorys (CV),
 • odpisy dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2018 r., poz. 1000),
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślnie,
 • oświadczenie o niekaralności karą dyscyplinarną pozbawienia prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na stałe lub czas określony,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie, czy WAT będzie podstawowym/dodatkowym miejscem pracy,
 • wykaz osiągnięć naukowo-badawczych.

Oferty należy składać w jeden z wybranych sposobów:
- osobiście: w sekretariacie Wydziału Inżynierii Mechanicznej WAT, bud. 62, pok. 43,
- pocztą elektroniczną.

Uczelnia nie zapewnia mieszkania.
Opis wymagań:

Wymagania od kandydatów:

 • spełnienie wymagań określonych w art. 116 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018, poz. 1668, z późn. zm.);
 • posiadanie tytułu zawodowego mgra inż. w dyscyplinie mechanika i budowa maszyn, specjalność mechatronika i diagnostyka samochodowa;
 • przygotowanie merytoryczne i doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu budowy pojazdów, mechaniki ruchu pojazdów, automatyki i robotyki, elektrotechniki i elektroniki oraz realizacji badań eksperymentalnych samochodów;
 • doświadczenie zawodowe i odbyte staże naukowe w instytucjach badawczych lub badawczo-dydaktycznych;
 • doświadczenie w badaniach certyfikacyjnych/dopuszczeniowych wyrobów, realizacji projektów naukowych, przygotowaniu opinii eksperckich;
 • znajomość problematyki bezpieczeństwa ruchu drogowego i dynamiki ruchu pojazdów;
 • posiadanie minimum 2 publikacji w zakresie dyscypliny naukowej Budowa i Eksploatacja Maszyn lub Inżynieria Mechaniczna;
 • posiadanie minimum 2 referatów naukowych opublikowanych w materiałach konferencyjnych indeksowanych w bazie naukowej Web of Science/Scopus;
 • umiejętność posługiwania się programami komputerowymi: Matlab/Simulink, Microsoft Office, Adobe Photoshop, Solid Edge, PC-Crash, V-SIM, Maple;
 • znajomość konstrukcji i obsługi stanowisk badawczych podwozi i nadwozi samochodów oraz stanowisk laboratoryjnych do badania układów elektrycznych i elektronicznych;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym m.in. publikowanie wyników badań;
 • dodatkowo będą brane pod uwagę:
  • dorobek publikacyjny oraz uzyskane nagrody i wyróżnienia,
  • uczestnictwo w pracach naukowo-badawczych.
Liczba stanowisk: 1
CV prosimy wysłać na adres:
dziekan.wim@wat.edu.pl
Telefon kontaktowy w sprawie oferty:

tel. 261 837 366

Zobacz również oferty pracy z kategorii Inne w miejscowości Warszawa w województwie mazowieckim.

Używamy plików cookie. Stosujemy je w celu jak najlepszego dostosowania naszego serwisu do Państwa potrzeb oraz w celach statystycznych i reklamowych. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki związanych z cookies oznacza, że będą one docelowo zapisywanew pamięci podręcznej przeglądarki w Państwa urządzeniu.
Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące cookies.