Wyszukiwanie zaawansowane ↓

kategoria oferty / branża
X
miejsce pracy
X
województwo
forma współpracy
wykształcenie

Asystent naukowo-dydaktyczny

Warszawa, mazowieckie
Data publikacji: 05.03.2018
Opis oferty:
Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:
- podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora Wojskowej Akademii Technicznej,
- kwestionariusz osobowy,
- życiorys zawodowy (CV),
- odpisy dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych,
- oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
- oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne,
- oświadczenie o niekaralności karą dyscyplinarną pozbawienia prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na stałe lub na czas określony,
- oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
- oświadczenie, że Wojskowa Akademia Techniczna, w przypadku wygrania konkursu, będzie podstawowym/dodatkowym miejscem pracy.


Oferty należy składać w jeden z wybranych sposobów:
- osobiście: w sekretariacie Wydziału Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej, bud. 45, pok. 114
- listownie: Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Elektroniki, 00-908 Warszawa, ul. gen. S. Kaliskiego 2
- pocztą elektroniczną.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Uczelnia nie zapewnia mieszkania.
Opis wymagań:
Wymagania stawiane kandydatom:
- spełnienie wymagań określonych w art. 109 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 „Prawo o szkolnictwie wyższym” (Dziennik Ustaw Nr 164 pozycja 1365 z późn. zm.),
- wykształcenie minimum mgr inż. na kierunku elektronika i telekomunikacja lub pokrewny,
- gotowość do prowadzenia zajęć laboratoryjnych z zakresu obwodów i sygnałów elektrycznych, podstaw elektroniki i elektrotechniki, energoelektroniki
- zaawansowana wiedza w zakresie elektroniki, elektrotechniki, metrologii, itp.,
- dodatkowe przygotowanie pedagogiczne,
- udokumentowane doświadczenie dydaktyczne,
- udokumentowana znajomość jęz. angielskiego,
- umiejętność analitycznego myślenia, umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność,
- gotowość do uczestniczenia w pracach naukowo – badawczych (obszar aktywności naukowej obejmujący zagadnienia analizy sygnałów biomedycznych oraz analizy sygnałów elektromagnetycznych).
Liczba stanowisk: 1
CV prosimy wysłać na adres:
sekretariat.wel@wat.edu.pl
Telefon kontaktowy w sprawie oferty:

tel. 261 839 050

tel. 261 839 050

Zobacz również oferty pracy z kategorii Inne w miejscowości Warszawa w województwie mazowieckim.

Używamy plików cookie. Stosujemy je w celu jak najlepszego dostosowania naszego serwisu do Państwa potrzeb oraz w celach statystycznych i reklamowych. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki związanych z cookies oznacza, że będą one docelowo zapisywanew pamięci podręcznej przeglądarki w Państwa urządzeniu.
Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące cookies.