Wyszukiwanie zaawansowane ↓

kategoria oferty / branża
X
miejsce pracy
X
województwo
forma współpracy
wykształcenie

Profesor badawczo-dydaktyczny

Warszawa, mazowieckie
Data publikacji: 04.03.2020
Opis oferty:

Zgłoszenie do konkursu winno zawierać:

 • podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora WAT,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • życiorys (CV),
 • odpisy dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2018 r., poz. 1000),
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślnie,
 • oświadczenie o niekaralności karą dyscyplinarną pozbawienia prawa do wykony-wania zawodu nauczyciela akademickiego na stałe lub czas określony,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie, czy WAT będzie podstawowym/dodatkowym miejscem pracy,
 • wykaz osiągnięć naukowo-badawczych.
Opis wymagań:

Wymagania od kandydatów:

 • spełnienie wymagań określonych w art. 116 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018, poz. 1668, z późn. zm.);
 • posiadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego w dyscyplinie Inżynieria Mechaniczna lub Budowa i Eksploatacja Maszyn;
 • przygotowanie merytoryczne i doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu budowy pojazdów, mechaniki ruchu pojazdów, symulacji komputerowej, rekonstrukcji wypadków drogowych z zastosowaniem programów komputerowych oraz realizacji badań eksperymentalnych samochodów;
 • doświadczenie zawodowe w instytucjach badawczych lub badawczo-dydaktycznych;
 • doświadczenie w modelowaniu, symulacji i weryfikacji eksperymentalnej ruchu samochodu w złożonych sytuacjach drogowych oraz automatyzacji procesu kierowania samochodem;
 • znajomość problematyki bezpieczeństwa ruchu drogowego i dynamiki ruchu pojazdów;
 • posiadanie minimum 3 publikacji za rok 2019 w zakresie dyscypliny Inżynieria Mechaniczna z aktualnego wykazu czasopism MNiSzW;
 • posiadanie minimum 10 referatów naukowych opublikowanych w materiałach konferencyjnych indeksowanych w bazie naukowej WoS/Scopus, indeks Hirscha ≥ 3;
 • umiejętność posługiwania się programami komputerowymi: Matlab/Simulink, Microsoft Office, PC-Crash, V-SIM;
 • doświadczenie w kierowaniu zespołami ludzkimi;
 • dodatkowo będą brane pod uwagę:
  • uczestnictwo w programach europejskich i innych programach międzynarodowych lub krajowych;
  • udział w komitetach organizacyjnych i naukowych krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych;
  • udział w komitetach redakcyjnych i radach naukowych czasopism;
  • dorobek publikacyjny oraz uzyskane nagrody i wyróżnienia;
  • uczestnictwo w pracach naukowo-badawczych;
  • doświadczenie w szkoleniach, badaniach i analizach stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego;
  • doświadczenie w pracy rzeczoznawcy samochodowego.
Liczba stanowisk: 1
CV prosimy wysłać na adres:
dziekan.wim@wat.edu.pl
Telefon kontaktowy w sprawie oferty:

tel. 261 837 366

Zobacz również oferty pracy z kategorii Edukacja w miejscowości Warszawa w województwie mazowieckim.

Używamy plików cookie. Stosujemy je w celu jak najlepszego dostosowania naszego serwisu do Państwa potrzeb oraz w celach statystycznych i reklamowych. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki związanych z cookies oznacza, że będą one docelowo zapisywanew pamięci podręcznej przeglądarki w Państwa urządzeniu.
Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące cookies.